เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร ทุกหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร ผ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณย์ ใจคำ ที่ได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหาร ทุกหมู่บ้าน
โดยการประสานงานของ นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
*ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ให้การ
สนับสนุนและดำเนินการอย่างเร่งรีบเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคให้ทันกับสถานการณ์