เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ณ ตลาดหนองหาร

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้มอบหมายให้ นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ณ ตลาดหนองหาร