เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหาร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหาร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น              (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหาร