เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ​​​​​​​การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ณ ตลาดหนองหาร

วันที่ 29 กค. 2564 เวลาประมาณ 09.30 น.  นายโชคชัย อินยา รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตาม กำกับดูแล และประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ณ ตลาดหนองหาร