เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์และถวายเครื่องสักการะเจ้าทิพวัน กฤดากร

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.09 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์และถวายเครื่องสักการะเจ้าทิพวัน กฤดากร ณ อยุธยา ต.จ. (ณ เชียงใหม่) และมีการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านร่วมกันฟ้อนเล็บถวาย เนื่องในโอกาสครบ 138 ชาตกาล ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ วัดทิพวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออุทิศกุศลและเป็นการสักการะรำลึกถึงพระคุณของเจ้าทิพวันฯ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้สรรเสริญและทราบถึงคุณงามความดีของเจ้าทิพวันฯ ซึ่งถือว่าเป็นสตรีผู้มีคุณูปการที่สำคัญของชาวตำบลหนองหาร โดยเมื่อปี พ.ศ. 2482 เจ้าทิพวันฯ เป็นผู้อุทิศที่ดินจำนวน 9 ไร่ เพื่อสร้างวัดและเป็นประธานในการก่อสร้างเสนาสนะ และให้การอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ สามเณร มาตามลำดับโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว คณะศรัทธาจึงได้ขนานนามวัดนี้ว่า “วัดทิพวนาราม” ปี พ.ศ. 2483 ได้อุทิศที่ดิน จำนวน 10 ไร่ ติดกับวัดด้านใต้ สร้างโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลหนองหาร ปัจจุบันทางราชการได้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)” ท่านได้สร้างอาคารเรียน และบ้านพักครู แล้วยกให้แก่รัฐบาล เมื่อ ปี พ.ศ. 2485 ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้ลูกหลานบ้านหนองหารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้