เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมล



สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

งานบริหารงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ฉีดพ่นเคมีภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของเด็กเล็ก วันที่ 11 มิย. 2564 เวลาประมาณ 15.00 น.