เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร และพนักงาน ลูกจ้าง นำเจลล้างมือ 500ml และ หน้ากากอนามัย มอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร   

เทศบาลตำบลหนองหาร นำโดย นายวีระชัย กระต่ายทอง ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร พนักงาน และลูกจ้าง          นำเจลล้างมือ 500ml และ หน้ากากอนามัย มอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลหนองหาร                เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019            ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564