เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่    กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่อง การตรวจสภาพอากาศบริเวณห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่    กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรื่อง การตรวจสภาพอากาศบริเวณห้องพักอาจารย์ ชั้น 5

ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 29 มีนาคม 2564