เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อเทศบัญญัติตำบลหนองหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ณ กิจการน้ำดื่มเดอะวัน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหาร

ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตามข้อเทศบัญญัติตำบลหนองหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ณ กิจการน้ำดื่มเดอะวัน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น.