เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม การต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ บริษัทธนชัย (บ.ฤทธิ์พยัคจำกัด เดิม)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม

การต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ณ บริษัทธนชัย (บ.ฤทธิ์พยัคจำกัด เดิม)

ในวันที่ 4 มีนาคม 2564