เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (กู้ชีพ-ทิพวัน) รับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ฯ ส่งโรงพยาบาลสนาม และลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นฝอยละอองสารเคมี เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (กู้ชีพ-ทิพวัน)

รับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ฯ ส่งโรงพยาบาลสนาม

และลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นฝอยละอองสารเคมี เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นมา