เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตำบลหนองหาร โดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ม.ค.64 เวลา 09.00น.
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย / ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอสันทราย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตำบลหนองหาร โดย นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหารร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่โจ้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนจิตอาสา จำนวน 80 คน ร่วมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการตรวจคัดกรอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการของภาครัฐโดยเคร่งครัด