เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารและสถานที่เกิดเหตุฯ ณ ศิริลักษณ์รีสอร์ท

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสันทราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารและสถานที่เกิดเหตุฯ ณ ศิริลักษณ์รีสอร์ท  
ในวันที่ 20 มกราคม 2564 
ปกครองอำเภอสันทราย และ                            เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่โจ้ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับฝ่ายลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารและสถานที่เกิดเหตุฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ ศิริลักษณ์รีสอร์ท  ในวันที่ 20 มกราคม 2564