เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐

นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองหารขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่