เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกตรวจและประเมินสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน มูลนิธิบ้านสงเคราะห์เด็กมิตรภาพ (บ้านศิโยน)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกตรวจและประเมินสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน มูลนิธิบ้านสงเคราะห์เด็กมิตรภาพ (บ้านศิโยน) ในวันที่ 24 กันยายน 2563    เพื่อตรวจประเมินสภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยเพียงพอ สถานที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะอนามัย  ไม่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่มีมลพิษ  มีพื้นที่ให้เด็กได้พักผ่อนตามสมควร  อาคารมีทางเข้า-ออกกว้างเพียงพอสำหรับเคลื่อนย้ายเด็กเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายในตัวอาคารมีแสงสว่าง เพียงพอ  มีช่องระบายอากาศอย่างเพียงพอ  มีห้องน้ำห้องสวมแยกชายหญิงเป็นสัดส่วนและ    มีจำนวนเพียงพอ มีอุปกรณ์ป้องกันยุงและแมลงจากภายนอก มีห้องพยาบาล และมีห้องครัว      ที่มีมาตรการป้องกันยุงและแมลง