เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องชาวตำบลหนองหารร่วมกราบขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดย ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านสุพล ณ วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับ

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พี่น้องชาวตำบลหนองหารร่วมกราบขอบพระคุณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดย ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และ ท่านสุพล ณ วิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ ซอยแม่ปิงออกชิเจน งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ งบไม่เกิน 500,000 บาท
"ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนผู้อาศัย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรใหม่ การดำเนินการนี้
ถือเป็นการเห็นความสำคัญในนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ท่านสุพิศ เถียรทิม ที่ต้องการให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีถนนภายในหมู่ที่เป็นมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง"