เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน กลุ่มผ้าใยบัว ร่วมตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มประดิษฐ์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ท่านนายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน กลุ่มผ้าใยบัว ร่วมตอนรับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มประดิษฐ์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่