เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอประชาสัมพันธ์ -การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๓ -ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน หากมีปัญหาใด กรุณาติดต่อ งานพัฒนาชุมชน เทศ