เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

วันนี้เวลา 09.00 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่ฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 9/2564

วันนี้เวลา 09.00 น. นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่ฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 9/2564