เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับการสนับสนุน เจลล้างมือ 500ml จำนวน 360 ขวด และ น้ำยาฆ่าเชื้อ 20 ลิตร จำนวน 3 ถัง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลหนองหาร ได้รับการสนับสนุน เจลล้างมือ 500ml จำนวน 360 ขวด และ น้ำยาฆ่าเชื้อ 20 ลิตร จำนวน 3 ถัง จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564