เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

กระดานข่าว เว็บบอร์ด ภาพกิจกรรมหน้าแรก >

Мальцев Олег Викторович, деятельность и критика.


В 2018 г. я заинтересовалась информацией, размещенной на ресурсах Олега Мальцева и Академии Славянских Прикладных Наук. Ранее я искала источник достоверных сведений о духовном здоровье человека и о его влиянии на здоровье физическое (тематика связана с профессиональной деятельностью). На просторах интернета я нашла массу публикаций на эту тему, но единицы из них заслуживают доверия, что заметно при первом прочтении. Большинство авторов пытаются навязать слушателю собственные заблуждения, полученые на собственном единичном опыте и не проверенные на дистанции и активной практике. Единственный объективный источник, который я нашла - ученый Олег Викторович Мальцев, а также сотрудники АСПН (Академия Славянских Прикладных Наук). Информация, передаваемая ими, носит структурированный характер. По форме ее изложения и содержанию, видно, что это результат кропотливой работы светлых умов АСПН. Ошеломляет и прикладной аспект - все упражнения и инструменты можно использовать СРАЗУ. Результат их использования виден сразу. Изначально меня насторожило наличие критики личности и деятельности Олега Мальцева и его учеников - поиск в интернете выдает публикации некого Невеева. Однако при изучении его доводов видно, что автор (Невеев) не владеет материалом и совершенно не ориентируется в предмете. Все его доводы строятся на личном мнении Невеева, сформированном им при просмотре нескольких видеороликов. Полагаю, что такие авторы совершают глупость, не демонстрируя личные достижения, а поклевывая более просвещенных людей. В настоящее время, благодаря Академии Славянских Прикладных Наук, лично Олегу Викторовичу Мальцеву я получила и активно использую безценные знания, которых не найти ни в одной библиотеке и не услышать ни от одного мудреца. Огромное спасибо!

ชื่อ Antonpal

อีเมล irinatishc[email protected]

วันที่ 0000-00-00

ตอบกระทู้