เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

วิสัยทัศน์เทศบาล "เมืองสวยงามน่าอยู่ มุ่งสู่ตำบลแห่งคุณภาพชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม"

ภาพกิจกรรมของเทศบาลตำบลหนองหาร ดูทั้งหมด >>

2 มกราคม 2563 นายกสุพิศ เถียรทิม ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วน ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคน ท่านผอ.ทัศนียา ไชยสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) พร้อมคณะ วันนี้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 พรที่ทุกท่านมอบให้ นายก

เทศบาลตำบลหนองหาร ขอประชาสัมพันธ์ -การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม ๒๕๖๓ -ด้วยกรมบัญชีกลาง กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน หากมีปัญหาใด กรุณาติดต่อ งานพัฒนาชุมชน เทศ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ ของ เทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด >>

ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ดูทั้งหมด >>

คลิปวีดีโอ รวมภาพเรื่องราวบรรยาย เทศบาลตำบลหนองหาร

กระดานข่าว เว็บบอร์ด ดูทั้งหมด >>

หัวข้อข่าว
ผู้ชม
ตอบ
วันที่ประกาศ

นางสุพิศ เถียรทิม


นายพุฒ อุทาเลิศ

รองนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหาร ลำดับที่ 1


นายทินน์ สมณะ

รองนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหาร ลำดับที่ 2


นางสาวสุวรรณี เบรเรตัน

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหาร


นายวีระชัย กระต่ายทอง

ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองหาร


นายต้อม ยาคำ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหาร


อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศ