เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


ช่องทางติดต่อขอรับบริการ ช่องทางติดต่อขอรับบริการหน้าแรก >

ช่องทางติดต่อขอรับบริการ                        สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร 399 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่                         โทรศัพท์   053-106951
                        โทรสาร     053-106952                        เทศบาลตำบลหนองหาร                        [email protected]                         www.nongharn.go.th                         แจ้งผ่าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหาร และผู้นำชุมชน                        จ่าหน้าซองถึง
                        สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร 399 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว 
                        ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 50290