เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และรายงานสรุปผลการประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ตามที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหาร ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส (เชียงใหม่)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 467,473.-บาท(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 87,527.-บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 15 นั้น

เอกสารแนบ :