เทศบาลตำบลหนองหาร

โทรศัพท์ 053-106951 โทรสาร 053-106952 กู้ชีพ กู้ภัย 053-106953

  • อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  • ระเบียบกฎหมาย

  • คลังเอกสาร

  • ข่าวประกวดราคา

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประมวลภาพกิจกรรม

  • ร้องทุกข์-สายตรงนายก

ลงทะเบียนข่าวสาร

ชื่อ
อีเมลล์สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


counter create hit

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน้าแรก >

ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543 เทศบาลตำบลหนองหาร จึงขอประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยโอนเพิ่มจำนวน 2 รายการ และโอนลด จำนวน 10 รายการ โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร ได้อนุมัติให้โอนได้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6/2561 แนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ :